amélia

Text hesla

amélia [gr.], amelialek. vrodené nevyvinutie jednej (prípadne len časti) alebo viacerých končatín. Často sa pripájajú i ďalšie vývinové chyby.

Zverejnené v auguste 1999.

Amélia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amelia