ambulancia

Text hesla

ambulancia [lat.] — zdravotnícke zariadenie, pracovisko, miestnosť, v ktorej lekár vyšetruje a ošetruje chorých. Je určená na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá nevyžaduje pobyt osoby na lôžku; → ambulantná starostlivosť.

Zverejnené v auguste 1999.

Ambulancia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ambulancia