amazoňan

Text hesla

amazoňan — jednotný názov rodov Amazona, Pionus aTouit z triedy vtáky (Aves), čeľaď papagájovité. Pestrofarebné vtáky žijúce v Južnej a Strednej Amerike. Patria sem napr. druhy amazoňan modrobradý (Amazona festiva) s prevažne zeleným perím okrem úzkeho červeného pásika na čele, amazoňan žltohlavý (Amazona ochrocephala), amazoňan modrozelený (Pionus maximiliani) so zeleným perím a s oranžovým zobákom a najznámejší a najčastejšie chovaný amazoňan modročelý (Amazona aestiva) s modrým čelom a so žltými lícami, temenom hlavy a hrdlom, ktorý sa vyskytuje v Brazílii, Paraguaji a sev. Argentíne. Názov podľa rieky Amazonky.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 17. januára 2018.

Amazoňan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amazonan