Amanshauser, Gerhard

Text hesla

Amanshauser [-zer], Gerhard, 2. 1. 1928 Salzburg – 2. 9. 2006 tamže — rakúsky spisovateľ. Postavy jeho próz sú podobne ako jeho literárne vzory vydedenci spoločnosti a osamotení individualisti. V románe Zámok s neskorými hosťami (Schloss mit späten Gästen, 1975; sfilmovaný 1982, réžia Alois Hawlik) hrdinovia uprednostňujú anachronický spôsob života, osamelosť; v prácach Veta a protiklad (Satz und Gegensatz, 1972) a Hranice (Grenzen,1977) rozvíja nové formy esejistickej prózy.

Zverejnené v auguste 1999.

Amanshauser, Gerhard [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amanshauser-gerhard