Amagatov zákon

Text hesla

Amagatov zákon — zákon o parciálnych objemoch ideálnych plynov, podľa ktorého sa objem zmesi ideálnych plynov rovná súčtu parciálnych objemov jednotlivých zložiek zmesi. Ak zmiešame rôzne plyny, ktoré medzi sebou nereagujú a pred zmiešaním mali pri konštantnom tlaku a teplote objemy \({V}_{1},{V}_{2},\dots ,{V}_{i},\) bude sa výsledný objem \(V\) zmesi plynov pri rovnakom tlaku a teplote rovnať \(V={V}_{1}+{V}_{2}+\dots +{V}_{i},\) pričom každá zložka plynnej zmesi zaujme celý objem \(V\), ktorý má zmes k dispozícii. Pre reálne plyny platí Amagatov zákon len pri nízkych a stredných tlakoch. Zákon sformuloval 1880 É. H. Amagat. Pre celkový tlak zmesi ideálnych plynov platí Daltonov zákon.

Text hesla

Amagatov zákon — zákon o parciálnych objemoch ideálnych plynov, podľa ktorého sa objem zmesi ideálnych plynov rovná súčtu parciálnych objemov jednotlivých zložiek zmesi. Ak zmiešame rôzne plyny, ktoré medzi sebou nereagujú a pred zmiešaním mali pri konštantnom tlaku a teplote objemy \({V}_{1},{V}_{2},\dots ,{V}_{i},\) bude sa výsledný objem \(V\) zmesi plynov pri rovnakom tlaku a teplote rovnať \(V={V}_{1}+{V}_{2}+\dots +{V}_{i},\) pričom každá zložka plynnej zmesi zaujme celý objem \(V\), ktorý má zmes k dispozícii. Pre reálne plyny platí Amagatov zákon len pri nízkych a stredných tlakoch. Zákon sformuloval 1880 É. H. Amagat. Pre celkový tlak zmesi ideálnych plynov platí Daltonov zákon.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Amagatov zákon [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amagatov-zakon