Alunāns, Juris

Text hesla

Alunāns, Juris, vlastným menom Gustavs Georgs Frīdrihs Alunāns, 13. 5. 1832 Jaunkalsnava – 18. 4. 1864 Jostene, dnes Sesava — lotyšský básnik, publicista a národný buditeľ. Patril ku generácii mladolotyšov, ktorá sa usilovala o pozdvihnutie národného sebauvedomenia lotyšského národa. Spoluzakladateľ a redaktor mladolotyšského listu Pēterburgas Avīzes (Petrohradské noviny, 1862 – 65). Zostavil a vydal populárno-vedecký zborník Statok, príroda, svet (Sēta, daba, pasaule, 1859 – 60). Navrhol reformu lotyšského písma (zavedenie diakritických znamienok), ktorá však bola prijatá až 1908. V básnickej zbierke Piesne do lotyštiny preložené (Dziesmiņas, latviešu valodai pārtulkotas, 1856), ktorá obsahuje preklady klasickej a dobovej európskej poézie, položil základy novodobej lotyšskej poézie.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 1. decembra 2017.

Alunāns, Juris [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alunans-juris