Altovci

Text hesla

Altovci (Alt) — viedenská maliarska rodina: Franz, 16. 8. 1821 Viedeň – 13. 2. 1914 tamže — učil sa u otca, študoval na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Pôsobil vo Viedni a v Bratislave (1845 – 48). Spracoval krajinárske námety z bratislavského okolia a interiér Dómu sv. Martina. Autor viacerých portrétov pre rodinu grófa Kazimíra Mikuláša Esterháziho (*1805, †1870);

Jakub, 27. 9. 1789 Frankfurt nad Mohanom – 30. 9. 1872 Viedeň — otec Franza a Rudolfa. Študoval na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Okolo 1850 navštívil spišské mestá, výtvarne spracoval motívy z okolia Bratislavy, Devína, Komárna, Levoče, Oravského zámku, Studenovodských vodopádov a i. Zaslúžil sa o rozkvet krajinárskeho žánru, veduty a litografickej techniky;

Rudolf, 28. 8. 1812 Viedeň – 12. 3. 1905 tamže — od 1826 žiak viedenskej Akadémie výtvarných umení, 1892 povýšený do šľachtického stavu. R. 1897 zakladajúci člen združenia Viedenská secesia, od 1898 jeho čestný predseda. Autor vedút, nazývaný aj viedenský Canaletto (Pohľad na Dóm sv. Štefana, 1832). Biedermeierovskú atmosféru mestského prostredia zachytil vo svojich akvareloch. Čerpal námety i zo Slovenska (akvarely a veduty Bratislavy a Košíc, litografie podľa kresieb K. Ľ. Libaia z Tatier).

Popis ilustrácie

Jakub Alt: Dóm sv. Alžbety v Košiciach, 1839, Východoslovenská galéria, Košice

Popis ilustrácie

Rudolf Alt: Straubing, rytina, 1853, Galéria mesta Bratislavy

Text hesla

Altovci (Alt) — viedenská maliarska rodina: Franz, 16. 8. 1821 Viedeň – 13. 2. 1914 tamže — učil sa u otca, študoval na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Pôsobil vo Viedni a v Bratislave (1845 – 48). Spracoval krajinárske námety z bratislavského okolia a interiér Dómu sv. Martina. Autor viacerých portrétov pre rodinu grófa Kazimíra Mikuláša Esterháziho (*1805, †1870);

Jakub, 27. 9. 1789 Frankfurt nad Mohanom – 30. 9. 1872 Viedeň — otec Franza a Rudolfa. Študoval na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Okolo 1850 navštívil spišské mestá, výtvarne spracoval motívy z okolia Bratislavy, Devína, Komárna, Levoče, Oravského zámku, Studenovodských vodopádov a i. Zaslúžil sa o rozkvet krajinárskeho žánru, veduty a litografickej techniky;

Rudolf, 28. 8. 1812 Viedeň – 12. 3. 1905 tamže — od 1826 žiak viedenskej Akadémie výtvarných umení, 1892 povýšený do šľachtického stavu. R. 1897 zakladajúci člen združenia Viedenská secesia, od 1898 jeho čestný predseda. Autor vedút, nazývaný aj viedenský Canaletto (Pohľad na Dóm sv. Štefana, 1832). Biedermeierovskú atmosféru mestského prostredia zachytil vo svojich akvareloch. Čerpal námety i zo Slovenska (akvarely a veduty Bratislavy a Košíc, litografie podľa kresieb K. Ľ. Libaia z Tatier).

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Altovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/altovci