Altomonte, Martino

Text hesla

Altomonte, Martino, vlastným menom Johann Martin Hohenberg, 8. 5. 1657 Neapol – 14. 9. 1745 Viedeň — rakúsky maliar a kresliar, otec Bartolomea Altomonteho. Študoval v Ríme u G. B. Gauliho (Baciccia), neskôr u Carla Marattu (*1625, †1713). Od 1684 pôsobil na dvore poľského kráľa Jána III. Sobieskeho vo Varšave, 1699 – 1702 sa presídlil do Viedne, kde sa 1710 stal dvorným maliarom princa Eugena Savojského a zároveň pracoval aj pre cirkev, najmä pre bohaté kláštory. Bol ovplyvnený klasicizujúcim rímskym barokom, neapolskou maľbou (kontrast svetlo a tieň) a benátskou maľbou (farebnosť). K jeho hlavným dielam patria fresky v Dolnom Belvedéri vo Viedni (1716) a v kláštore Sankt Florian (spolu so synom Bartolomeom Altomontem, 1722 – 24 a neskôr) i mnohé oltárne obrazy.

Text hesla

Altomonte, Martino, vlastným menom Johann Martin Hohenberg, 8. 5. 1657 Neapol – 14. 9. 1745 Viedeň — rakúsky maliar a kresliar, otec Bartolomea Altomonteho. Študoval v Ríme u G. B. Gauliho (Baciccia), neskôr u Carla Marattu (*1625, †1713). Od 1684 pôsobil na dvore poľského kráľa Jána III. Sobieskeho vo Varšave, 1699 – 1702 sa presídlil do Viedne, kde sa 1710 stal dvorným maliarom princa Eugena Savojského a zároveň pracoval aj pre cirkev, najmä pre bohaté kláštory. Bol ovplyvnený klasicizujúcim rímskym barokom, neapolskou maľbou (kontrast svetlo a tieň) a benátskou maľbou (farebnosť). K jeho hlavným dielam patria fresky v Dolnom Belvedéri vo Viedni (1716) a v kláštore Sankt Florian (spolu so synom Bartolomeom Altomontem, 1722 – 24 a neskôr) i mnohé oltárne obrazy.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Altomonte, Martino [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/altomonte-martino