Altman, Sidney

Text hesla

Altman [eltmen], Sidney, 8. 5. 1939 Montreal, Kanada — americký molekulárny biológ. R. 1960 – 62 pôsobil na Kolumbijskej, 1967 – 69 na Harvardovej, od 1971 na Yalovej univerzite, od 1980 profesor. Zaoberal sa mutagenézou bakteriofágu T4, biosyntézou tRNA a štúdiom RNázy P. Nobelova cena za chémiu (1989, s T. R. Cechom) za objav katalytických vlastností RNA. Člen Americkej akadémie vied a umení (1988).

Text hesla

Altman [eltmen], Sidney, 8. 5. 1939 Montreal, Kanada — americký molekulárny biológ. R. 1960 – 62 pôsobil na Kolumbijskej, 1967 – 69 na Harvardovej, od 1971 na Yalovej univerzite, od 1980 profesor. Zaoberal sa mutagenézou bakteriofágu T4, biosyntézou tRNA a štúdiom RNázy P. Nobelova cena za chémiu (1989, s T. R. Cechom) za objav katalytických vlastností RNA. Člen Americkej akadémie vied a umení (1988).

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Altman, Sidney [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/altman-sidney