Aľtman, Natan Isajevič

Popis ilustrácie

Natan Isajevič Aľtman: A. Achmatovová, 1914, Štátne ruské múzeum, Petrohrad

Text hesla

Aľtman, Natan Isajevič, 22. 12. 1889 Vinnycia, Ukrajina – 12. 12. 1970 Leningrad, dnes Petrohrad — ruský maliar, grafik, sochár, dizajnér a scénograf. V rokoch 1901 – 07 študoval na umeleckej škole v Odese, 1910 navštívil Viedeň a Mníchov, do roku 1912 žil v Paríži, kde bol ovplyvnený kubizmom a vytváral diela so židovskou tematikou. V roku 1912 po návrate do Petrohradu maľoval najmä portréty v kubistickom štýle (A. Achmatovová, 1914). V roku 1918 pri príležitosti osláv 1. výročia boľševickej revolúcie navrhol slávnostnú výzdobu Urického námestia (dnes Palácové námestie) v Petrohrade, pričom použil abstraktné formy v monumentálnej mierke. V roku 1920 vydal album portrétnych skíc V. I. Lenina, ktoré ako jeden z mála umelcov kreslil podľa živého modelu (kresby potom boli často kopírované v rozličných médiách a reprodukované). Vytvoril aj množstvo abstraktných reliéfov a konštruktivistických diel. Jeho diela vychádzajú z kubofuturizmu a suprematizmu, spájajú sa v nich abstraktné a plagátové prvky, často obsahujú slová (Petrokomuna, 1919 – 21). V 20. rokoch 20. stor. intenzívne spolupracoval so Židovským divadlom v Moskve, v rokoch 1928 – 35 žil v Paríži, po návrate do Sovietskeho zväzu sa venoval detskej ilustrácii a divadelnej scénografii.

Zverejnené 30. apríla 2024.

Aľtman, Natan Isajevič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/altman-natan-isajevic