Althing

Text hesla

Althing [-ty-], Alþing — islandské zákonodarné zhromaždenie, ktoré malo pôvodne aj súdnu právomoc. Pokladá sa za najstarší parlament sveta. Prvý raz sa zišlo 930, odvtedy tvorilo centrum spoločenského života krajiny. R. 1000 sa uznieslo na prijatí kresťanstva. Althing začal strácať význam, keď Island 1262 dobrovoľne prijal zvrchovanosť nórskeho kráľa (prijaté zákony boli podmienené súhlasom nórskej koruny), a keď sa 1380 krajina v rámci Nórska, ktoré vstúpilo do personálnej únie s Dánskom, dostala pod dánsku zvrchovanosť (po vytvorení Kalmarskej únie 1397 mu boli zrušené zákonodarné právomoci a zostali len súdne). R. 1801 bol dánskou vládou zrušený (na výkon súdnych právomocí bol zriadený Vrchný zemský súd).

Činnosť Althingu bola formálne obnovená 1843 (prvé zasadanie sa však konalo až 1845). Opätovne získal aj práva zákonodarného zboru, výsledkom intenzívneho úsilia bola vlastná islandská ústava z 1874 podpísaná dánskym kráľom Kristiánom IX. R. 1918 bola Islandu priznaná autonómia (v personálnej únii s Dánskom), 1944 sa stal samostatnou republikou (→ Island, dejiny). Althing mal od 1956 60 poslancov volených na 4 roky, z nich tretina tvorila hornú a 2 tretiny dolnú snemovňu, od 1984 má 63 poslancov, od 1991 je jednokomorový.

Zverejnené v auguste 1999.

Althing [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/althing