alternatíva

Text hesla

alternatíva [lat.] —

1. a) v širšom, v súčasnosti zaužívanom význame možnosť voľby medzi dvoma alebo niekoľkými vzájomne sa vylučujúcimi spôsobmi riešenia; jedna z týchto možností; b) v užšom, pôvodnom význame možnosť voľby iba medzi dvoma riešeniami; z lat. alter = jeden z dvoch;

2. log. → disjunkcia.

Zverejnené v auguste 1999.

Alternatíva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alternativa