alpidy

Text hesla

alpidy [lat.] — pohoria vytvorené počas alpínskeho geotektonického cyklu. Podľa geografického rozšírenia sa rozlišujú severoamerické a juhoamerické, antarktické a alpsko-himalájske alpidy. Vyznačujú sa pestrým reliéfom s veľkými výškovými rozdielmi, členitým povrchom, mnohými zaľadnenými veľhorami (Himaláje, Alpy a i.), vysokými pohoriami i hlbokými oceánskymi panvami. Predstavujú seizmicky aktívnu oblasť s mnohými činnými sopkami. Na Slovensku k nim patria i Západné Karpaty budujúce jeho geologické jadro.

Zverejnené v auguste 1999.

Alpidy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-11]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alpidy