alóza

Text hesla

alóza, Alosa — rod z triedy lúčoplutvovce (Actinopterygii), čeľaď sleďovité. Hospodársky významné ryby žijúce pri pobreží, neresiť sa tiahnu do sladkých vôd. Druh alóza obyčajná (Alosa alosa) žije v moriach obklopujúcich Európu, napr. v záp. časti Baltského a Červeného mora, v Atlantickom oceáne. Patrí k nim i alóza pontická (Alosa pontica). Obidva druhy sú ohrozené v dôsledku vodných stavieb a znečisťovania morí.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. novembra 2017.

Alóza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aloza