alonžová parochňa

Text hesla

alonžová parochňa — mužská baroková parochňa zo svetlých vlasov s dlhými lokňami. Za Ľudovíta XIV. sa na francúzskom kráľovskom dvore stala reprezentačnou súčasťou dvorného odevu a koncom 17. a zač. 18. stor. sa rozšírila aj na ďalšie európske kráľovské dvory. Po 1700 sa pudrovala. Prestala sa nosiť po 1720, dodnes je súčasťou niektorých úradných odevov (napr. sudcovia v Spojenom kráľovstve).

Text hesla

alonžová parochňa — mužská baroková parochňa zo svetlých vlasov s dlhými lokňami. Za Ľudovíta XIV. sa na francúzskom kráľovskom dvore stala reprezentačnou súčasťou dvorného odevu a koncom 17. a zač. 18. stor. sa rozšírila aj na ďalšie európske kráľovské dvory. Po 1700 sa pudrovala. Prestala sa nosiť po 1720, dodnes je súčasťou niektorých úradných odevov (napr. sudcovia v Spojenom kráľovstve).

Zverejnené v auguste 1999.

Alonžová parochňa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alonzova-parochna