Alonso, José Luis

Text hesla

Alonso, José Luis, 9. 7. 1924 Madrid – 8. 10. 1990 tamže — španielsky režisér a divadelný riaditeľ. Pracoval s viacerými súbormi, najvýznamnejšie bolo pôsobenie v madridskom Národnom divadle (1962 – 76; dnes Národné dramatické centrum, Centro Dramático Nacional). Svojou tvorbou sústavne modernizoval španielske divadlo vplyvmi súčasných európskych režijných smerov a drámy 20. stor. (A. P. Čechov, P. Claudel, T. Williams, J. Anouilh, B. Brecht, J. P. Sartre). Zo španielskej klasiky mala najväčší ohlas jeho inscenácia Misericordia podľa B. Péreza Galdósa (1974).

Zverejnené v auguste 1999.

Alonso, José Luis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alonso-jose-luis