alomorfóza

Text hesla

alomorfóza [gr.], rôznotvarosť — biol. prispôsobenie sa organizmu zmeneným životným podmienkam na danej úrovni organizácie.

Zverejnené v auguste 1999.

Alomorfóza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alomorfoza