alogénny

Text hesla

alogénny [gr.] — biol. vyjadrujúci vzťah medzi geneticky rozdielnymi jednotlivcami toho istého biologického druhu.

Zverejnené v auguste 1999.

Alogénny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alogenny