alogamia

Text hesla

alogamia [gr.] — biol.

1. oplodnenie samičích pohlavných buniek (gamét) samčími pochádzajúcimi z geneticky nepodobných jedincov toho istého druhu. Umožňuje to rekombináciu rôzneho genetického materiálu, takže celá alogamická populácia má vyššiu variabilitu než autogamická populácia a lepšie sa prispôsobuje;

2. opelenie kvetu peľom z iného kvetu toho istého alebo iného jedinca príslušného druhu; intrašpecifické kríženie v rámci druhu; cudzoopelenie.

Zverejnené v auguste 1999.

Alogamia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alogamia