aloantigény

Text hesla

aloantigény [gr.] — antigény, ktorými sa od seba odlišujú geneticky neidentickí jedinci toho istého biologického druhu. U človeka sem patria napr. antigény krvných skupín na červených krvinkách (starším názvom sa označujú aj ako izoantigény) a histokompatibilné antigény na povrchu jadrových buniek.

Text hesla

aloantigény [gr.] — antigény, ktorými sa od seba odlišujú geneticky neidentickí jedinci toho istého biologického druhu. U človeka sem patria napr. antigény krvných skupín na červených krvinkách (starším názvom sa označujú aj ako izoantigény) a histokompatibilné antigény na povrchu jadrových buniek.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Aloantigény [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-07-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aloantigeny