almužna

Text hesla

almužna [gr. > nem.] — drobný peňažný alebo naturálny dar; prejav dobročinnosti voči žobrákom, telesne postihnutým, osobám s nízkym sociálnym postavením alebo voči postihnutým náhlym nešťastím (vyhorením, vytopením). V kresťanstve každý skutok milosrdenstva voči človeku vykonaný z lásky k Bohu. V islame jedna z piatich povinností moslima (→ zakát, → sadaka).

Zverejnené v auguste 1999.

Almužna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/almuzna