alkovité

Popis ilustrácie

Alkovité: norec tenkozobý (vľavo), mníšik bielobradý (vpravo)

Text hesla

alkovité [nór.], Alcidae — čeľaď z triedy vtáky (Aves), rad kulíkotvaré. Majú krátky krk a malé končisté krídla, dĺžku 15 – 45 cm, hmotnosť od 90 g do 1 kg. Sú prevažne čierneho sfarbenia, niektoré druhy majú na hlave chochol. Pohybujú sa chôdzou po behákoch, zadný prst chýba. Vedia lietať, sú výborné plavce (potápajú sa pomocou krídel a plávacích blán, ktoré sú spojené troma prednými prstami). Hniezdia na skalných útesoch v obrovských kolóniách spoločne s inými druhmi morských vtákov, často v najsevernejších oblastiach Zeme; dĺžka hniezdenia je 25 – 50 dní. V 19. stor. bol vyhubený nelietajúci druh alka veľká (Pinguinus impennis). V súčasnosti je známych 23 druhov, napr. alkovec drobný (Alle alle), norec tenkozobý (Uria algae), mníšik bielobradý (Fratercula arctica) a nosorožka fúzatá (Cerorhinca monocerata).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 14. februára 2018.

Alkovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alkovite