alkalinolýza

Text hesla

alkalinolýza [arab. + gr.] — hydrolýza minerálov a hornín (napr. živcov) v alkalickom prostredí, jeden z hlavných zvetrávacích mechanizmov. Prvým predpokladom jeho priebehu je, že v alkalickom prostredí hliník a kremík vytvárajú rozpustné alkalické hlinitany a silikáty. Druhým predpokladom je existencia premyvného režimu, ktorý zabezpečuje, aby zvetrávacie roztoky boli dostatočne zriedené a pri zvetrávaní boli uvoľňované zložky odnášané prenikajúcimi (infiltračnými) vodami. Úplná alkalinolýza vzniká vtedy, keď odstránenie hliníka a kremíka prebieha rovnakou rýchlosťou.

Zverejnené v auguste 1999.

Alkalinolýza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alkalinolyza