alkálie

Text hesla

alkálie [arab.] — hydroxidy alebo uhličitany alkalických kovov. Vo vode sa ľahko rozpúšťajú, pričom vznikajú silno zásadité (alkalické) roztoky. Majú široké použitie v chemickom priemysle a v laboratórnej praxi.

Zverejnené v auguste 1999.

Alkálie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alkalie