alkalické tavenie

Text hesla

alkalické tavenie — metóda prípravy fenolov pôsobením roztavených alkalických hydroxidov (hydroxid sodný, hydroxid draselný) na kyseliny arénsulfónové, príp. na ich sodné soli; prvý syntetický postup výroby fenolu (dnes sa získava prevažne oxidáciou kuménu). Alkalickým tavením sa vyrába napr. pyrokatechol (benzén-1,2-diol), rezorcinol (benzén-1,3-diol) a 2-aminofenol.

Zverejnené v auguste 1999.

Alkalické tavenie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alkalicke-tavenie