alkalicelulóza

Text hesla

alkalicelulóza [arab. + lat. + fr.] — derivát celulózy vznikajúci pôsobením vodných roztokov hydroxidov alkalických kovov na celulózu. Pri takomto spracovaní celulózy sa zvyšuje jej reaktivita a stupeň napučania v závislosti od druhu a koncentrácie hydroxidu. Väčšinou sa používa hydroxid sodný, pričom vzniká alkalicelulóza s rozličným obsahom alkálií. Pri skladovaní alkalicelulózy na vzduchu dochádza k štiepeniu glykozidových väzieb v celulózových reťazcoch a k vzniku nízkomolekulových fragmentov. Alkalicelulóza sa používa ako východisková látka na prípravu viacerých derivátov celulózy, napr. etylcelulózy a xantogenátu celulózy.

Zverejnené v auguste 1999.

Alkalicelulóza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alkaliceluloza