alizarín

Text hesla

alizarín [arab. > špan. > fr.], 1,2-dihydroxy-9,10-antrachinón — červená kryštalická látka takmer nerozpustná vo vode, teplota topenia 289 °C. Už v staroveku sa alizarín získaval z koreňov mareny farbiarskej (Rubia tinctorum), v ktorej je prítomný ako glykozid (kyselina ruberytrínová). Ľahko tvorí komplexy s kovmi (farebné laky), ktoré sa používali ako moridlové farbivá bavlnených tkanín. Vápenato-hlinitý komplex alizarínu je jasnočervený (alizarínová červeň, turecká červeň), používa sa na prípravu veľmi hodnotných umeleckých a polygrafických farieb. So soľami chrómu vytvára alizarín hnedé a so soľami železa fialové laky. Používa sa na výrobu antrachinónových farbív.

Zverejnené v auguste 1999.

Alizarín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alizarin