aliminácia

Text hesla

aliminácia [lat.] — práv. spôsob rozhodnutia, ktorým sa rozhodujúci orgán odmieta zaoberať podstatou veci (návrhu) preto, že na to nie sú splnené zákonom ustanovené procesné podmienky (napr. vec nepatrí do jeho právomoci, návrh má neodstrániteľné nedostatky znemožňujúce určiť, o čom má konať a rozhodnúť, ap.).

Zverejnené v auguste 1999.

Aliminácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aliminacia