alimentárna toxická aleukia

Text hesla

alimentárna toxická aleukia — málokrvnosť u ľudí vyvolaná skonzumovaním obilia infikovaného hubami rodu Fusarium Link (Fusarium sporotrichoides Sher. alebo Fusarium poae (Peck) Wollenw).

Zverejnené v auguste 1999.

Alimentárna toxická aleukia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alimentarna-toxicka-aleukia