Alijev, Gejdar Ali Rza ogly

Text hesla

Alijev, Gejdar Ali Rza ogly, 10. 5. 1923 Nachičevan – 12. 12. 2003 Cleveland, Ohio, USA — azerbajdžanský politik, prezident, 1993 – 2003. R. 1969 – 82 prvý tajomník Komunistickej strany Azerbajdžanu, 1982 – 87 člen politického byra, od 1982 prvý námestník predsedu Výboru ministrov ZSSR, 1987 predseda azerbajdžanského parlamentu, 1993 a 1998 zvolený za prezidenta.

Zverejnené v auguste 1999.

Alijev, Gejdar Ali Rza ogly [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alijev-gejdar-ali-rza-ogly