aligátorovité

Text hesla

aligátorovité [lat. > špan. > angl.], Alligatoridae — čeľad plazov zo skupiny krokodíly (Crocodylia). Patria sem 4 rody s 8 druhmi. Okrem aligátora čínskeho (Alligator sinensis), ktorý žije vo východnej Ázii, sa vyskytujú na americkom kontinente. Od ostatných príslušníkov skupiny sa líšia krátkou prednou časťou hlavy s tupým ukončením, štvrtý, predĺžený zub spodnej čeľuste je skrytý v hornej čeľusti. Najznámejšie druhy sú aligátor severoamerický (Alligator mississippiensis), kajman čierny (Melanosuchus niger) a len 125 cm dlhý kajman hladkočelý (Paleosuchus trigonatus).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. novembra 2017.

Aligátorovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aligatorovite