aligátor

Popis ilustrácie

Aligátor severoamerický

Text hesla

aligátor [lat. > špan. > angl.], Alligator — rod plazov zo skupiny krokodíly (Crocodylia), čeľaď aligátorovité. Vyskytuje sa v sladkých a brakických vodách teplejších oblastí Ameriky a juhových. Ázie. Má 1,5 – 6 m dlhé telo. Samica znáša 10 – 60 vajec do hniezda vytvoreného z vegetácie a blata. Aligátor trávi väčšinu života vo vode, najaktívnejší je za súmraku. Živí sa ulovenými stavovcami. Z jeho mäkkej hladkej kože sa vyrábajú rôzne luxusné komodity, napr. obuv, galantérne, sedlárske a remenárske výrobky.

Patria sem dva druhy: na juhovýchode USA žijúci aligátor severoamerický (Alligator mississippiensis) so 6 m dlhým tmavým telom (pri mladých jedincoch s nepravidelnými žltými pásmi, ktoré dospievaním tmavnú), s hmotnosťou okolo 450 kg, ktorý sa chová pre kožu zvyčajne na farmách v USA, a aligátor čínsky (Alligator sinensis) so zelenkasto-čiernym, 2 m dlhým telom so žltými škvrnami a s pásmi na bokoch, s hmotnosťou okolo 45 kg, ktorý žije vo vých. Číne a pre ničenie prirodzených biotopov (premenou na ryžové polia, jedmi v prostriedkoch na ničenie hlodavcov), lov a vykrádanie hniezd s vajcami je kriticky ohrozeným druhom (na jeho ochranu sa v zoologických záhradách a vo výskumných centrách v Číne alebo v zoologických záhradách v USA a v Európe chová okolo 10 000 jedincov).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. januára 2018.

Aligátor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aligator