Ali paša z Janiny

Text hesla

Ali paša z Janiny, aj Ali paša Tepelenský, Tepedelenli, 1741 alebo 1744 Tepelenë – 5. 2. 1822 Janina, dnes Ioannina, Grécko — albánsky veľmož, vojenský veliteľ a dobrodruh. Intrigami a vraždami dosiahol 1788 postavenie janinského pašu, na úkor Osmanskej ríše postupne rozšíril svoju moc na väčšinu Albánska, Macedónska a Peloponézu, 1803 miestodržiteľ osmanského sultána v Albánsku, Epire, Tesálii a v časti Macedónie, vo vých. Rumélii. V tom čase bol veľmi populárny pre veľkú moc a vzťahy k európskym mocnostiam (ako nezávislého vládcu ho akceptovali Spojené kráľovstvo i Francúzsko) a známy krutosťou. Porte pomohol pokoriť niekoľkých odbojných vazalov a nakoniec sa sám vyhlásil za nezávislého, rátajúc s podporou Francúzska i Ruska (uznal len odvádzanie ročného poplatku). Zastavil krvavé konflikty medzi Albáncami a despociou zaviedol poriadok. Z Janiny vytvoril centrum gréckej kultúry, zakladal grécke školy. R. 1819 sultán Mahmud II. vydal príkaz na jeho likvidáciu, čo sa podarilo až 1822, keď ho po dlhom vojenskom obliehaní Janiny opustili synovia a spojenci a bol zabitý.

Zverejnené v auguste 1999.

Ali paša z Janiny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ali-pasa-z-janiny