algrafia

Text hesla

algrafia [lat. + gr.], aj aluminotypia — grafická technika tlače z plochy podobná litografii. Pri algrafii sa nahrádza kameň naleptanou hliníkovou alebo zinkovou platňou, na ktorú sa kreslí mastnou kriedou. Môže byť lavírovaná tušom. Použité platne možno znova využiť pri iných grafických technikách (litografia, mediryt, ofset). Algrafia sa používa od konca 19. stor. (→ ofsetová tlač).

Zverejnené v auguste 1999.

Algrafia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/algrafia