algológia

Text hesla

algológia [lat. + gr.] — odvetvie botaniky zaoberajúce sa sinicami a riasami.

Text hesla

algológia [lat. + gr.] — odvetvie botaniky zaoberajúce sa sinicami a riasami.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Algológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-12-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/algologia