Algardi, Alessandro

Text hesla

Algardi, Alessandro, 31. 7. 1598 Bologna – 10. 6. 1654 Rím — taliansky sochár a architekt, spolu s G. L. Berninim, ktorý bol jeho hlavný rival, najvýznamnejší sochár 17. stor. v Ríme. Študoval na akadémii u L. Carracciho v Bologni. Od 1625 pôsobil v Ríme. Vytváral drobné plastiky a rezby zo slonoviny, reštauroval antické sochy. Po 1644 sa stal dvorným sochárom pápeža Inocenta X. a viedol jednu z najvýznamnejších sochárskych dielní v Ríme. V plastike dosahoval maliarske hodnoty, svetlo, tieň a pohyb. Na rozdiel od G. L. Berniniho tvoril vyváženejšie kompozície a menej využíval dynamické a dramatické momenty. Reprezentuje klasicizujúci prúd rímskeho sochárstva 17. stor. Hlavné diela: bronzová socha Inocenta X. v Paláci konzervátorov v Ríme, náhrobok pápeža Leva XI. (1644), mramorový oltárny reliéf so scénou Stretnutie Attilu s pápežom Levom I. v Chráme sv. Petra vo Vatikáne (1646 – 53). Vytvoril aj množstvo portrétnych búst. R. 1644 – 52 viedol stavbu vily Doria Pamphili v Ríme (pravdepodobne podľa vlastných plánov), pre ktorú navrhol i bohatú štukovú výzdobu.

Zverejnené v auguste 1999.

Algardi, Alessandro [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/algardi-alessandro