Alexy, Karol

Text hesla

Alexy, Karol, 8. 2. 1816 Poprad – 10. 5. 1880 Viedeň — slovenský sochár, tvorca a priekopník drobnej plastiky. Študoval na Umeleckopriemyselnej škole vo Viedni, od 1843 v Mníchove, v Drážďanoch a v Norimbergu. Navštívil Taliansko a Francúzsko. R. 1852 – 61 žil v Londýne, od 1867 pôsobil v Pešti, od 1879 na penzii vo Viedni. R. 1841 vytvoril model anglickej kráľovnej na koni, 1844 terakotový model kráľa Mateja I. Korvína. Autor búst L. van Beethovena, F. Schuberta, C. M. von Webera, L. Kossutha a Ľ. Baťána. Jeho tvorba je poznačená klasicizmom.

Zverejnené v auguste 1999.

Alexy, Karol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alexy-karol