Alexejev, Fiodor Jakovlevič

Text hesla

Alexejev, Fiodor Jakovlevič, medzi 1753 – 55 Petrohrad – 11. 11. 1824 tamže — ruský maliar, profesor Akadémie výtvarných umení v Petrohrade. Priekopník vedutového maliarstva v Rusku. Namaľoval cyklus náladových pohľadov na Moskvu a Petrohrad.

Zverejnené v auguste 1999.

Alexejev, Fiodor Jakovlevič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alexejev-fiodor-jakovlevic