aleukémia

Text hesla

aleukémia [gr.], aleucaemia — choroba krvi charakterizovaná deficitom, resp. vymiznutím bielych krviniek v krvi. Aleukemická leukémia je forma leukémie, pri ktorej nie je zvýšený počet cirkulujúcich malígnych buniek v periférnej krvi.

Zverejnené v auguste 1999.

Aleukémia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aleukemia