alergické choroby

Text hesla

alergické choroby, alergózy — choroby vznikajúce následkom alergických reakcií organizmu. K typickým alergickým chorobám patria senná nádcha, žihľavka, priedušková astma, potravinová alergia (napr. alergia detí na proteíny kravského mlieka), alergické alveolitídy (zápalové ochorenie pľúcnych mechúrikov vznikajúce po inhalácii niektorých látok), atopická dermatitída, alergická kontaktná dermatitída a i.

Zverejnené v auguste 1999.

Alergické choroby [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alergicke-choroby