alergén

Text hesla

alergén [gr.] — antigén vyvolávajúci alergickú alebo precitlivenú (abnormálnu) imunitnú odpoveď, na ktorej sa zúčastňujú najmä protilátky IgE (→ imunoglobulíny). K typickým alergénom patria pele rôznych rastlín, tráv a stromov, niektoré zložky potravy (najmä vajcia, mlieko, čokoláda), súčasti tiel živočíchov (srsť, perie a výkaly domácich zvierat) a hmyzu (roztoče), jedy hmyzu, domáci prach, niektoré baktérie, huby a liečivá.

Zverejnené v auguste 1999.

Alergén [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alergen