alén

Text hesla

alén, propándién, propadién, CH2=C=CH2 — najjednoduchší dién, uhľovodík s kumulovanými dvojitými väzbami (→ kumulény). Bezfarebný plyn s teplotou varu −34 °C, ľahko sa izomerizuje na propín CH3–C≡CH a polymerizuje. Pripravuje sa pôsobením práškového zinku na dihalogénpropény. Spolu s propínom je jednou z frakcií produktu strednoteplotnej pyrolýzy benzínu. Využíva sa v organickej syntéze.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 23. novembra 2017.

Alén [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alen