alektória

Text hesla

alektória, Alectoria — rod lichenizovaných vreckatých húb, rad lekanorotvaré. Kríčkovitá zelená alebo žltozelená lichenizovaná huba dlhá 3 – 50 cm s hladkými, na priereze okrúhlymi konárikmi, zvyčajne tenšími ako 1 mm. Rastie na zemi alebo na kôre stromov. Patria sem napr. druh alektória rozkonárená (Alectoria sarmentosa), kriticky ohrozený druh lichenoflóry Slovenska vyskytujúci sa na stromoch vo výške 1 000 – 1 500 m n. m, a alektória bledožltá (Alectoria ochroleuca) zvyčajne rastúca na zemi nad hornou hranicou lesa.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. novembra 2017.

Alektória [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alektoria