Alegre, Manuel

Text hesla

Alegre, Manuel, 12. 5. 1936 Águeda — portugalský neorealistický spisovateľ a politik. Účastník študentských nepokojov proti diktátorovi A. O. Salazarovi začiatkom 60. rokov 20. stor., od 1964 žil v exile v Paríži a v Alžíri. R. 1974 sa vrátil do Portugalska a vstúpil do politiky. Člen parlamentu, štátny tajomník a funkcionár kancelárie predsedu vlády. R. 2006 a 2011 neúspešne kandidoval v prezidentských voľbách. Autor básnických zbierok Námestie piesne (Praça da Canção, 1965), Loď do Itaky (Um Barco para a Ítaca, 1971), Vec lásky (Coisa Amar, 1975), Veci mora (Coisas do Mar, 1976) a próz Cesta do Afriky (Jornada de Áfrika, 1989), Duša (Alma, 1995), Rafael (2003) a i.

Zverejnené v auguste 1999.

Alegre, Manuel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alegre-manuel