Alef štúdio

Text hesla

Alef štúdio — slovenská filmová spoločnosť so sídlom v Bratislave. Založená 1992 na tvorbu a výrobu hraných, dokumentárnych, publicistických, vzdelávacích a výchovných filmov, dabing filmových a televíznych diel a produkčné služby pre slovenských a zahraničných partnerov. S podporou medzinárodného fondu Eurimages realizovala koprodukčný film režiséra D. Hanáka Papierové hlavy (1995), vyrobila cyklus filmových portrétov 100 plus známych a neznámych osobností Slovenska. R. 1996 prešla organizačnými zmenami a vznikli tri samostatné spoločnosti – ALEF Film & Media Group, ALEF JO Filmštúdio a ALEF SALVO FILM.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. novembra 2017.

Alef štúdio [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alef-studio