Alecsandri, Vasile

Text hesla

Alecsandri [-lek-], Vasile, 14. 6. 1818 Bacău – 22. 8. 1890 Mirceşti — rumunský básnik, prozaik, dramatik. Účastník revolučného hnutia 1848 – 49, v ktorého duchu rozvíjal svoju tvorbu stojacu na hranici klasicizmu a romantizmu. Inšpiroval sa ľudovou tvorbou (balada Jahniatko, Mioriţa). Ľúbostné básne zhrnul do cyklov Doiny a Slzičky (Doine şi Lăcrimioare, 1853) a Suveníry a Perličky (Suvenire şi Mărgăritărele, 1875). Zbierka Pastely (Pasteluri, 1875) je výrazom klasickej harmónie etického a estetického. Autor satirických mravoučných čŕt, situačných komédií a historických romantických drám.

Zverejnené v auguste 1999.

Alecsandri, Vasile [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alecsandri-vasile