alea iacta est

Text hesla

alea iacta est [jakta; lat.] — kocky sú hodené. Výrok Gaia Iulia Caesara pri prekročení rieky Rubikon 10. (podľa iných zdrojov 11.) 1. 49 pred n. l. Zaznamenaný Plutarchom v gréckej (anerrifthó kybos) a Suetoniom v latinskej (iacta alea est) verzii. Caesarov prechod s vojskom z Predalpskej Galie do Itálie, hranicou medzi ktorými bola rieka Rubikon, bol začiatkom občianskej vojny. Výrok sa používa v súvislosti s nejakým významným rozhodnutím; kocka je symbolom hry s neistým koncom (Plutarchos, Životopisy slávnych Grékov a Rimanov, Pompeius; Suetonius, Životopisy rímskych cisárov, Gaius Iulius Caesar).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 28. februára 2017.

Alea iacta est [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alea-iacta-est