aldrovandka

Text hesla

aldrovandka, Aldrovanda — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď rosičkovité. Bezkoreňové byliny rastúce vo vode (ponorené plávajú pri hladine). Patrí sem jediný druh aldrovandka pľuzgierkatá (Aldrovanda vesiculosa) s rozkonárenou, okolo 30 cm dlhou stonkou, s čiarkovitými listami usporiadanými po 6 – 8 v praslenoch a s päťpočetnými bielymi kvetmi, plod tobolka; v súčasnosti už na Slovensku pravdepodobne nerastie. Nazvaná podľa U. Aldrovandiho.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 3. januára 2018.

Aldrovandka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aldrovandka