aldózy

Text hesla

aldózy [arab. + lat. + gr. + fr.] — monosacharidy s aldehydovou funkčnou skupinou, polyhydroxyaldehydy. Podľa počtu uhlíkov v molekule sa delia na aldotriózy (ᴅ- a ʟ-glyceraldehyd), aldotetrózy (ᴅ- a ʟ-erytróza, ᴅ- a ʟ-treóza), aldopentózy (napr. ʟ-arabinóza, ʟ-ribóza, ᴅ-xylóza), aldohexózy (napr. ᴅ-galaktóza, ᴅ-glukóza, ᴅ-manóza) atď. Aldózy sú v prírode veľmi rozšírené buď samotné, alebo ako súčasť oligo- a polysacharidov.

Zverejnené v auguste 1999.

Aldózy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aldozy