alcell

Text hesla

alcell — bezsírny spôsob výroby buničiny, pri ktorom sa drevné štiepky varia v 50-percentnom vodnom roztoku etanolu. Tento proces poskytuje okrem buničiny aj bezsírny lignínový preparát – alcell lignín.

Zverejnené v auguste 1999.

Alcell [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alcell